Profesionální celní služby zajistí efektivnější přepravu zboží

Jedním ze základních charakteristik dnešního globalizovaného světa je intenzivní přesun zboží mezi jednotlivými státy. Velké množství společností je na vývozu či dovozu přímo existenčně závislých. Přeprava zboží přes hranice je zároveň spojena s velmi komplikovanou celní agendou, jejíž zvládnutí vyžaduje znalosti a zkušenosti.
Dovoz a vývoz upravuje Celní legislativa České republiky spolu s normami Evropské unie. Jedná se o spletitý systém předpisů, zákonů, vyhlášek a nařízení, v němž není lehké se efektivně orientovat.  Tato legislativa se navíc často mění a je tedy nutné neustále dbát na aktuálnost svých znalostí.
Z tohoto důvodu se řada společností spoléhá na celní služby specializovaných odborných firem. Jejich zaměstnanci mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti a své klienty přímo zastupují při celních řízeních. Podávají a vyřizují všechny potřebné dokumenty, navrhují nejvýhodnější postupy. Někteří také organizují školení pro zaměstnance jiných firem, na nichž je seznamují i s aktuálními změnami v celní legislativě.
Celní služby nabízí také společnost GARANTRANS s.r.o. z Ostravy. Ta rovněž provádí audity celních postupů, s cílem zajistit jejich ekonomickou efektivitu. GARANTRANS s.r.o. dále poskytuje klasické přepravní služby, jejichž součástí je i nadrozměrná přeprava.