Archiv pro měsíc: Březen 2014

Železniční spediční služby představují bezpečnou formu přepravy

Každá velká firma řeší, jak efektivně převážet své produkty k odběratelům nebo materiál od dodavatelů. Nalezení optimálního řešení je velkou konkurenční výhodou, neboť v současném obchodu právě náklady na dopravu a zároveň její rychlost rozhodují o úspěchu. Proto čím dál více firem využívá železniční spediční služby, které představují bezpečnou, ekonomickou i ekologickou formu přepravy zboží i materiálů.
Podle společnosti RYKO PLUS, jež se věnuje železniční dopravě 20 let, mají vagony nebo cisterny totiž letecké nebo automobilové dopravě hned několik výhod. Za prvé jsou ekonomicky výhodnější. Podle statistik se úspora při železniční přepravě materiálu pohybuje okolo jedné šestiny leteckých nákladů. Železniční spediční služby mají však i další pozitiva. Mezi ně se dá počítat nejen rychlost, ale především výrazná spolehlivost železniční dopravy, která méně než letadla nebo automobilová doprava podléhá vlivu počasí. Proto železniční spediční služby využívá například potravinářský průmysl.
Navíc, jak upozorňují odborníci z RYKO PLUS, umožňuje železniční doprava převážet bezpečné rovněž látky, které jsou jinak hodnoceny jako nebezpečné. Stačí si pronajmout speciální cisterny a není problém převážet například síru nebo ropné deriváty. I proto železniční dopravu upřednostňuje petrochemický průmysl, který patří k jejím největším klientům vůbec.